Atık Su Kontrol Sistemleri

Sanayileşmenin hızlanması ve hızlı nüfus artışının yarattığı sorunlar en çok çevre konusunda kendini göstermekte. Su kaynaklarındaki kirlenmeler hayati olumsuz yönde etkilerken, Su kaynaklarının ve su havzalarının korunması, hükümetlerin ve yerel yönetimlerin üzerinde önemle durduğu konuların başında geliyor.

Doğanın ve İnsan hayatının korunması için Faydam Teknoloji İnovasyon, atık su kontrol ve yönetim sistemleri üzerine teknolojiler geliştirmekte. Atık su kontrol sistemlerinin önemli bileşenleri arasında yer alan, Veri kayıtlama ve aktarım ünitelerinin tamamı Faydam Teknoloji İnovasyon bünyesinde geliştirilmiştir.

Atık sulara yönelik uygulaması gerçekleştirilmiş, referanslı çözümlerimiz;

  • Atık sular için debi ölçümleri,
  • Atık su verilerinin izlenmesi (Ph, iletkenlik, Koi, renk vb.)
  • SCADA Yazılımları,
  • Biyolojik arıtmalar için erken uyarı sistemi,
  • Organize Sanayi Bölgeleri için atik su yönetim sistemleri,
  • Atık Su Arıtma tesisleri için veri izleme ve kayıtlama,
  • Su havzalarında su kalitesinin izlenmesi,
  • Nehirler ve akarsular için online izleme sistemleri,
  • Sahada hizmet veren denetim ekiplerinin koordinasyonu ve yönetilmesi için saha ekipleri denetim sistemi,

Projelerimizde , kendi tasarım ve üretimimiz olan donanım, gömülü yazılım ve SCADA yazılımlarımız ile hizmet veriyoruz.