Kan Bankacılığı Sıcaklık Takip Sistemi

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Türkiye’de 81 ildeki Kan Saklama dolaplarının tamamında Sıcaklık ve Nem Kontrolü

Türkiye genelinde tüm Türk Kızılayı Kan Saklama Dolaplarında ve Kan Merkezlerinde sıcaklık ve nem değerlerinin RF sistemlerimiz vasıtasıyla izlenmesi , kayıtlanması ve toplanan verilerin değerlendirilmesi hizmeti verilmekte olup 81 ilde 1.200 farklı kan saklama dolabında yaklaşık 2 yıldır kullanılmaktadır.

Donanım olarak ‘’Faydam RF Datalogger’’lar , ‘’ Faydam Ethernet Gateway’’ kullanılmış olup Yönetim yazılımı olarak ‘’ Faydam Veri Yönetim Sistemi’’ kullanılmıştır.