Lojistikte Soğuk Zincir Takibinin Önemi

Kolay bozulabilir gıda ürünlerinin ve kimyasalların üretimden ilgili yere taşınmasına kadar sürede sıcaklık takibi hayatı önem taşımaktadır. Taşınan ürünlerin cinsine ve kimyasal yapısına göre, nem ve sıcaklık değerleri belirlenen aralıkta muhafaza edilmelidir. Sıcaklık ve nem değerlerinin belirlenen eşik değerin dışında olması ürünlerde taşıma esnasında zararlı maddelerin üremesine ve istenmeyen sonuçların oluşmasına sebep olmaktadır.

Lojistikte yeteri kadar dikkat edilmeyen soğuk zincir uygulaması ürünün raf ömrünün azalmasına ve kalitenin düşmesine neden olmaktadır. Soğuk zincir ürünlerinin depolanması ve taşınması sırasında ortam sıcaklığı düzenli ve sık aralıklarla kaydedilmelidir.

Faydam teknoloji  soğuk zincir lojistiğinin ihtiyaçlarını analiz ederek  uzun süren bir  AR-GE ve test çalışması sonucu “Faydam mobil datalogger” sıcaklık takip sistemini sektörün kullanımına sunulmuştur.

Faydam mobil datalogger sadece ortam sıcaklığını kaydeden piyasadaki muadillerinden oldukça farklı konumdadır.

Ürünün ilk yüklemesinden teslim yerine varıncaya kadar anlık sıcaklık verilerini online olarak izleyebilir, belirlenen eşik değerlerinin dışına çıkıldığı zaman alarm durumuna geçerek ilgili kişilere bildirimde bulunur. Taşıma sırasında belirlenen rotanın dışına çıkıldığı zaman anlık bilgilendirme yapar. Aracın durması veya kapısının açılması halinde Faydam Mobil dataloggera entegre kamera devreye girerek anında görüntüleri ilgili kişiye ulaştırarak suiistimallerin önüne geçer.

Faydam mobil datalogger soğuk zincir taşımacılığının olmazsa olmazı sıcaklık ve güvenliğin takibini bir arada sunan tamamen yerli yapım teknolojidir.