SCADA

Faydam SCADA sisteminin size sunduğu avantajlar ile endüstri tesisinizin verimini artırır, enerji tasarrufu sağlar, İşletme ve yatırım maliyetlerini düşürür, personel bağımlığını ve personelden kaynaklı hataları azaltır, raporlanan geçmiş kayıtlar sayesinde verileri analiz ederek işletmenizin kaynaklarını etkin bir şekilde yönetebilirsiniz.

Faydam SCADA sistemi işletmenizde bulunan farklı iş istasyonlarını birbiri ile haberleştirerek tek bir noktadan yönetebilirsiniz. Belirlenen set değerlerine ait alarmlar farklı parametrelerdeki veriler  SCADA sisteminde toplanarak  veri tabanında saklanır.

Faydam SCADA sistemi ile SCADA kontrol merkezinden geniş alanda yer alan endüstri tesisinizdeki vanaları, kesicileri, anahtarları, ayırıcıları, motorları açıp kapayabilir, belirlenen set değerleri ile sistem otomatik çalıştırılır, alarmları izleyebilir ve toplanan verilerle istatiksel çalışmalar yapabilirsiniz.

SCADA kontrol merkezine sahadan gelen sensör ile ölçülen parametreler, belirlenen sınır değerlerinin dışına çıktığı alarm durumlarında yetkili kişilere  sms, mail, sesli arama ile anında uyarı bildirimi yapar. İlgili birimler hızlı bir şekilde olaya müdahale ederek olası kayıpların önüne geçilir. Ayrıca takip edilen bu alarmlar, arızalar, eşik değerlerin aşımları vb. bütün işlemler kayıt altına alınarak gelecekteki işletme planlamasında ve sistem revizyonlarında kullanılır.

Ülkemizde kullanılan birçok SCADA sistemi yurtdışı menşeli olup maliyetleri oldukça yüksektir. Faydam SCADA sistemi, Faydam teknolojinin 21 yıllık sahadan veri toplama tecrübesi ile geliştirilmiş tamamen yerli bir sistemdir.  Hiçbir SCADA sisteminde yer almayan satın alma, saha operasyonlarını yöneten iş emri ve varlık yönetim modülleriyle endüstri tesisinizin bir çok ihtiyacını başka yazılıma gereksinim olmadan Faydam SCADA sistemi ile karşılayabilirsiniz.